F I N A N A Č N Ý   D A R

Na to aby sme mohli vykonávať našu činnosť a tak pomáhať ľuďom  potrebujeme aj finančné dary. 

Ak ste sa rozhodli nás podporiť, zašlite nám finančný dar na účet nášho OZ;

IBAN:  SK31 0900 0000 0051 7575 9492

alebo prostredníctvom QR kódu:

Ď A K U J E M E