NIE SI SÁM/SAMA

SPOLU KRÁČAME ROVNAKOU CESTOU.

Máme aj občianske združenie s názvom SPOLOČNOSŤ CARPE DREAM - PREŽI SVOJ SEN, v skrátenom tvare SCD - PSS alebo Spoločnosť vzniklo  09.12.2019 a jeho prvoradým cieľom je pomáhať svojim členom plniť si ich sny a zámery. Pre ich naplnenie najmä:


- usporadúvame aktivity zamerané na rozvoj duševných a telesných schopností jednotlivcov aj kolektívov a ich následnú motiváciu potrebnú pre ich naplnenie


- organizujeme osvetovú činnosť formou besied, krúžkov, prednášok, seminárov a odborných podujatí v oblasti motivácie, duševného rozvoja, telesného rozvoja a tvorivej činnosti

- organizujeme kultúrne a spoločenské aktivity zamerané na podporu tvorivej a umeleckej činnosti

- zabezpečujeme odborné a stážové pobyty odborníkov a členov Spoločnosti ako aj ich účasť na odborných kongresoch, seminároch, prednáškach v SR a v zahraničí

-  spolupracujeme s organizáciami obdobného zamerania v SR a v zahraničí  

         

- získavame materiálnu a finančnú pomoc na financovanie svojich aktivít

Chcem byť členom

Sme nesmierne radi, že si sa rozhodol/la byť našim členom. Členské v našej spoločnosti vzniká uhradením  jednorázového členského polatku vo výške 33,- Eur. Je potrebné ho zaslať  sem:

 IBAN:  SK31 0900 0000 0051 7575 9492

Finančná podpora

Na to aby sme mohli vykonávať našu činnosť a tak pomáhať ľuďom  potrebujeme aj finančné dary.

Sme nesmierne radi, že ste sa rozhodli podporiť nás, zašlite prosím finančný dar na účet nášho OZ;

IBAN:  SK31 0900 0000 0051 7575 9492

alebo prostredníctvom QR kódu: