2  %

 

Vážení členovia, priatelia a priaznivci SPOLOČNOSTI CARPE DREAM - PREŽI SVOJ SEN


Tento rok nám Notárska komora SR priznala  osvedčenie  o splnení  podmienok  pre  príjem  2 % alebo 3 % dane  za rok  2022.  Z tohto  dôvodu  sa  preto  obraciame  na  Vás  s prosbou  o poukázanie  2 % resp. 3 % dane  z príjmu  fyzických  alebo  právnických  osôb.

Podľa  druhu  Vášho  zamestnania  sa  u Vás  jedná  o možnosť  poukázať  2 %  resp.  3 %  dane  z príjmu   od:

1. Fyzických  osôb FO – zamestnanci

2. Fyzických  osôb FO – SZČO – živnostníci

3. Právnických osôb PO – firmy, spoločnosti


Ako na to:

- požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň (v prípade že ste zamestnanec)

Následne požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo:  Potvrdenie o zaplatení dane, z ktorého si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať  2% (3%)  z Vašej zaplatenej dane. 


Do  Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby napíšte Vaše údaje ako aj sumu, ktorú nám chcete poukázať. Ostatné údaje o prijímateľovi 2% (3%) z daní, čiže o nás máte uvedené v tlačive, ktoré Vám prikladáme v prílohe. 


Napokon tietio tlačivá;  

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby spolu s 

Potvrdením o zaplatení dane 

doručte do 30.04.2023 na daňový úrad podľa Vášho bydliska (nie na adresu sídla OZ).Ď A K U J E M E

Príloha:

Potvrdenie o zaplatení dane.pdf
Vyhlásenie o zaplatení podielu poukázanej dane.pdf